<- Powrót do strony OUPiS

Sunday, 21 July 2024

CENNIK

   
 POKOJE:  cena za pokój 
4 pokoje  
1 - osobowe z ?azienk? 140 z?
5 pokoi  
2 - osobowych z ?azienk? 172 z?
10 pokoi  
3 - osobowych z ?azienk? 222 z?
4 pokoje  
2 - osobowe z umywalk? 126 z?
4 pokoje  
2 - osobowe bez umywalki 104 z?
1 pokój  
1- osobowy bez umywalki 100 z?

?niadanie  15 z? / osoba (za dodatkowa op?at?)

Pokoje z ?azienkami wyposa?one w TV  w tym: 1 pokój 3 osobowy dla osób niepe?nosprawnych .

Cz?onkowie ZNP zni?ka 15% - za okazaniem wa?nej legitymacji zwi?zkowej.

Od pi?tku do poniedzia?ku obowi?zuje cena weekendowa - 5% rabatu na us?ugi hotelowe.

Op?ata za pobyt pobierana jest jest przy zameldowaniu.

W budynku mieszcz? si? sale szkoleniowe dla 12 i 25 osób , sala konferencyjna
dla 60 osób  oraz  restauracja , kawiarnia, pizzeria i  kino.

sala konferencyjna dla 60 osób 35z? / h + VAT
sala szkoleniowa dla 25 osób 25z? / h + VAT
sala szkoleniowa dla 12 osób 20 z? / h + VAT
Istnieje mo?liwo?? NEGOCJACJI CEN dla grup oraz  przy pobytach d?u?szych.